HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD

Chương trình karaoke này cần Java Applet, bạn hãy download về cài mới hát được Download Java
This program requires install Java Applet, please download and install before play..
Nếu không hát được xem hướng dẫn

SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MIDI KARAOKE

Vietnamese Karaoke English Karaoke Francais Karaoke Chinese Karaoke Korean Karaoke Japanese Karaoke Italian Karaoke Spanish Karaoke Filipino Karaoke Nederland Karaoke Russia Karaoke
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke