HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD1 2 3 CHIA ĐÔI LỐI VỀ - BẢO CHINH
Nuốt nước mắt
khẽ ôm em ấm nồng
trong phút giây
biệt ly trào dâng
cay đắng đời nhau.
Cơn gió nghe sao buồn
thổi qua cuộc tình
bao giờ ta
lòng sẽ nguôi?
Thì thôi em ơi
hãy quên những chiều
tay nắm tay
cùng nhau dạo trên
khắp phố rộn vui.
Có cây thông già
đứng bên hiên nhà
dường như
đang khóc than
duyên tình phai.
Người ơi hết rồi
hết thật rồi
phút chia ly
anh đã muốn
không quay đầu.
Vì anh biết rằng
nếu quay lại
thì đôi chân anh
không thể nào
bước nổi...
Và anh hiểu rằng
giữa đôi mình
chút dư âm
như đang cháy
chưa nguôi lòng.
Tàn đêm mất rồi
bước đi người
cất bước đi
em đi trước đi
người ơi...
Nuốt nước mắt
khẽ ôm em ấm nồng
trong phút giây
biệt ly trào dâng
cay đắng đời nhau.
Cơn gió nghe sao buồn
thổi qua cuộc tình
bao giờ ta
lòng sẽ nguôi?
Thì thôi em ơi
hãy quên những chiều
tay nắm tay
cùng nhau dạo trên
khắp phố rộn vui.
Có cây thông già
đứng bên hiên nhà
dường như
đang khóc than
duyên tình phai.
Người ơi hết rồi
hết thật rồi
phút chia ly
anh đã muốn
không quay đầu.
Vì anh biết rằng
nếu quay lại
thì đôi chân anh
không thể nào
bước nổi...
Và anh hiểu rằng
giữa đôi mình
chút dư âm
như đang cháy
chưa nguôi lòng.
Tàn đêm mất rồi
bước đi người
cất bước đi
em đi trước đi
người ơi...
Hết rồi hết thật rồi
phút chia ly
anh đã muốn
không quay đầu.
Vì anh biết rằng
nếu quay lại
thì đôi chân anh
không thể nào
bước nổi...
Và anh hiểu rằng
giữa đôi mình
chút dư âm
như đang cháy
chưa nguôi lòng.
Tàn đêm mất rồi
bước đi người
cất bước đi
em đi trước đi
người ơi...
1... 2... 3...
chia đôi...
lối... về.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke