HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD999 ĐÓA HỒNG - NHẠC HOA
Nhắc chi chuyện xưa
đã xa rồi như giấc mơ
cho đến bao giờ
anh quên được
ai đã hững hờ
Biết đi về đâu
lối xưa giờ
không có nhau
còn đâu nữa
ánh trăng khuya
chung một lối về.
Biết tin lòng ai
cố quên tình
xưa đã phai
bao chén men say
xin quên người
trong phút giây này
Hỡi em giờ đâu
biết khi nào
trông thấy nhau
chuyện tình yêu mai
sẽ đi về đâu em hỡi.
Người đành quên sao
những đóa hồng
hạt mầm đắp xây
ước mơ chung mộng
Vườn hồng năm xưa
đã úa tàn
còn lại chút hương
nhớ em vô vàn
Em xa anh đã xa
anh thật rồi
nhưng tim anh
vẫn mãi yêu
riêng mình em thôi.
Biết tin lòng ai
cố quên tình
xưa đã phai
bao chén men say
xin quên người
trong phút giây này
Hỡi em giờ đây
biết khi nào
trông thấy nhau
chuyện tình yêu mai
sẽ đi về đâu em hỡi.
Người đành quên sao
những đóa hồng
hạt mầm đắp xây
ước mơ chung mộng
Vườn hồng năm xưa
đã úa tàn
còn lại chút hương
nhớ em vô vàn
Em xa anh đã xa
anh thật rồi
nhưng tim anh
vẫn mãi yêu
riêng mình em thôi.
Người đành quên sao
những đóa hồng
hạt mầm đắp xây
ước mơ chung mộng
Vườn hồng năm xưa
đã úa tàn
còn lại chút hương
nhớ em vô vàn
Em xa anh đã xa
anh thật rồi
nhưng tim anh
vẫn mãi yêu
riêng mình em thôi.
Biết tin lòng ai
cố quên tình
xưa đã phai
bao chén men say
xin quên người
trong phút giây này
Hỡi em giờ đây
biết khi nào
trông thấy nhau
chuyện tình yêu
mai sẽ đi về đâu
em hỡi...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke