HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI BIẾT - NHẠC NGOẠI
Chàng thề rằng
chàng yêu tôi còn
nhiều hơn tình tôi
hằng yêu chàng
Dầu sao giờ tôi
đành nói rằng
Trời biết lời kia
thật chăng?
Chàng bảo rằng trên
trái đất này chàng yêu
mình tôi và sẽ chẳng
còn ai làm cho
chàng thay lòng
Trời biết lời kia
thật chăng?
Một đêm vui trong
hoa đăng chợt có ai
hiện đến bên chàng
dường như tim anh
bâng khuâng đã
vấn vương trong
tà áo bay vờn
Và nụ hôn anh đã
dám nhẹ đặt trên
làn má nàng hây hồng
và cho rằng
không gì đáng buồn
Trời biết lời kia
thật chăng?
Chàng thề rằng
chàng yêu tôi còn
nhiều hơn tình tôi
hằng yêu chàng
Dầu sao giờ tôi
đành nói rằng
Trời biết lời kia
thật chăng?
Chàng bảo rằng trên
trái đất này chàng yêu
mình tôi và sẽ chẳng
còn ai làm cho
chàng thay lòng
Trời biết lời kia
thật chăng?
Một đêm vui trong
hoa đăng chợt có ai
hiện đến bên chàng
dường như tim anh
bâng khuâng đã
vấn vương trong
tà áo bay vờn
Và nụ hôn anh đã
dám nhẹ đặt trên
làn má nàng hây hồng
và cho rằng
không gì đáng buồn
Trời biết lời kia
thật chăng?
Trời biết lời kia
thật chăng?
Trời biết lời kia
thật chăng?


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke