HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI CHO EM TÌNH YÊU - NGỌC LỄ
Chiều một mình
buồn qua đây,
thấy đôi lứa yêu nhau
Sao em vẫn u sầu,
nghe nỗi buồn dâng
tê tái bờ môi
Rồi buổi chiều
ngồi bâng khuâng,
nghe cây lá tõ tình
Sao em vẫn một mình
ôm mối sầu đau
đêm dài thương nhớ
Ai cho em
tình yêu đêm nay
lòng em vẫn mong chờ
Bao đêm em
buồn trong cô đơn
mơ hoài tiếng yêu
Yêu! Yêu! Tình yêu
vẫn mãi nơi đâu?
Ai cho em
tình yêu đêm nay
đời em quá u sầu!
Xin cho em
dù bao đau thương
em không hề trách đâu
Yêu! Yêu! Tình yêu
Ai sẽ cho tôi?..
Chiều một mình
buồn qua đây,
thấy đôi lứa yêu nhau
Sao em vẫn u sầu,
nghe nỗi buồn dâng
tê tái bờ môi
Rồi buổi chiều
ngồi bâng khuâng,
nghe cây lá tõ tình
Sao em vẫn một mình
ôm mối sầu đau
đêm dài thương nhớ
Ai cho em
tình yêu đêm nay
lòng em vẫn mong chờ
Bao đêm em
buồn trong cô đơn
mơ hoài tiếng yêu
Yêu! Yêu! Tình yêu
vẫn mãi nơi đâu?
Ai cho em
tình yêu đêm nay
đời em quá u sầu!
Xin cho em
dù bao đau thương
em không hề trách đâu
Yêu! Yêu! Tình yêu
Ai sẽ cho tôi?..


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke