HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI CHO TÔI TÌNH YÊU - TRÚC PHƯƠNG
Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay
mở rộng và đón người
đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi
Nhưng biết chỉ là mơ
nên lòng nức nở
Thương còn đi
yêu thì chưa đến
tên gọi tên
tình chưa đỗ bến
nẻo mô mà tìm!
Nằm nghe cô đơn
thoáng bước trong hồn
giá buốt về tìm
sao rơi gối đêm
Nhà vắng
mang nhiều cay đắng
xua hồn đi hoang.
Ai cho tôi tình yêu
để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng
tình tôi trọn đời
Người hỡi người
xin đừng e ấp
làm tim nghẹn ngào...
Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay
mở rộng và đón người
đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi
Nhưng biết chỉ là mơ
nên lòng nức nở
Thương còn đi
yêu thì chưa đến
tên gọi tên
tình chưa đỗ bến
nẻo mô mà tìm!
Nằm nghe cô đơn
thoáng bước trong hồn
giá buốt về tìm
sao rơi gối đêm
Nhà vắng
mang nhiều cay đắng
xua hồn đi hoang.
Ai cho tôi tình yêu
để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng
tình tôi trọn đời
Người hỡi người
xin đừng e ấp
làm tim nghẹn ngào...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke