HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI ĐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ - NGUYỄN HỮU THIẾT
Trời thu mưa bay bay
mà ḷng ai như say
hoa lá rơi đầy
từng giọt mưa rơi rơi
ḥa nhịp tim chơi vơi
gió cuốn mây trôi
ai đi ngoài mưa...
Ngậm ngùi nghe mưa rơi
giọng ḥ ai buông lơi
chan chứa u hoài
lệ sầu ai hoen mi
lạnh lùng nhịp chân đi
tiếc nhớ thương chi
lướt đi ngoài trời
gió mưa tơi bời.
Ai đi ngoài sương gió
tả tơi chớ buồn v́ mưa
ai đi ngoài sương gió
chớ nức nở nhạc sầu
Ai đi ngoài sương gió
hỡi ai! xóa nỗi
niềm đau
ai ơi mộng tàn xưa
không vương lụy
thời gian...
Ngoài trời mưa rơi rơi
mà hồn ai chơi vơi
sao nhớ nhung hoài
từng giọt mưa rơi rơi
là lời ca xa xôi
thắm thiết thương ai
lướt đi ngoài mưa...
Dù trời c̣n mưa rơi
đừng buồn ḷng ai ơi
ta vẫn tươi cười
Rồi ngày trời thôi mưa
đời lại đẹp như thơ
quyến luyến trong mơ
ấm êm tâm hồn
hát câu yêu đời...
Trời thu mưa bay bay
mà ḷng ai như say
hoa lá rơi đầy
từng giọt mưa rơi rơi
ḥa nhịp tim chơi vơi
gió cuốn mây trôi
ai đi ngoài mưa...
Ngậm ngùi nghe mưa rơi
giọng ḥ ai buông lơi
chan chứa u hoài
lệ sầu ai hoen mi
lạnh lùng nhịp chân đi
tiếc nhớ thương chi
lướt đi ngoài trời
gió mưa tơi bời.
Ai đi ngoài sương gió
tả tơi chớ buồn v́ mưa
ai đi ngoài sương gió
chớ nức nở nhạc sầu
Ai đi ngoài sương gió
hỡi ai! xóa nỗi
niềm đau
ai ơi mộng tàn xưa
không vương lụy
thời gian...
Ngoài trời mưa rơi rơi
mà hồn ai chơi vơi
sao nhớ nhung hoài
từng giọt mưa rơi rơi
là lời ca xa xôi
thắm thiết thương ai
lướt đi ngoài mưa...
Dù trời c̣n mưa rơi
đừng buồn ḷng ai ơi
ta vẫn tươi cười
Rồi ngày trời thôi mưa
đời lại đẹp như thơ
quyến luyến trong mơ
ấm êm tâm hồn
hát câu yêu đời...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke