HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI ĐƯA EM VỀ - NGUYỄN ÁNH 9
Đêm nay ai đưa em về?
Mình em trên
hè phố vắng.
Đêm nay ai đưa em về?
Mắt em lệ ướt
long lanh.
Đêm nay ai đưa em về?
Người ơi xin
đừng hờn dỗi.
Đêm nay cô đơn đi về!
Xin người hãy nhớ
tình tôi.
Người yêu ơi!
Trong tình muộn
Người yêu ơi!
Trong tình buồn
Trọn tình yêu
ta đã trao nhau
hãy quên niềm đau
Thời gian ơi!
Xin dừng lại
Thời gian ơi!
Xin dừng lại
cho đôi tình nhân
yêu trong muộn màng
đừng khóc ly tan...
Đêm mai anh đưa em về
Đường khuya
sao trời lấp lánh
Đêm mai anh đưa em về
Mắt em sao chiếu
long lanh.
Đêm mai anh đưa em về
Tình yêu
bây giờ lên ngôi.
Đêm mai anh đưa em về
Ân tình tô thắm bờ môi
Đêm nay ai đưa em về?
Mình em trên
hè phố vắng.
Đêm nay ai đưa em về?
Mắt em lệ ướt
long lanh.
Đêm nay ai đưa em về?
Người ơi xin
đừng hờn dỗi.
Đêm nay cô đơn đi về!
Xin người hãy nhớ
tình tôi.
Người yêu ơi!
Trong tình muộn
Người yêu ơi!
Trong tình buồn
Trọn tình yêu
ta đã trao nhau
hãy quên niềm đau
Thời gian ơi!
Xin dừng lại
Thời gian ơi!
Xin dừng lại
cho đôi tình nhân
yêu trong muộn màng
đừng khóc ly tan...
Đêm mai anh đưa em về
Đường khuya
sao trời lấp lánh
Đêm mai anh đưa em về
Mắt em sao chiếu
long lanh.
Đêm mai anh đưa em về
Tình yêu
bây giờ lên ngôi.
Đêm mai anh đưa em về
Ân tình tô thắm bờ môi
Đêm mai anh đưa em về
Ân tình tô thắm bờ môi
Đêm mai anh đưa em về
Ân tình tô thắm bờ môi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke