HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI LÊN XỨ HOA ĐÀO - HOÀNG NGUYÊN
Ai lên xứ hoa đào
dừng chân bên hồ
nghe chiều rơi
Nghe hơi giá
len vào hồn người
chiều xuân mây êm trôi
Thông reo bên
suối vắng lời dìu dặt
như tiếng tơ
Xuân đi trong mắt biếc
lòng dạt dào nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước
mộng đào nguyên
đẹp như chuyện
ngày xưa...
Ai lên xứ hoa đào
đừng quên bước lần
theo đường hoa
Hoa bay đến
bên người ngại ngần
rồi hoa theo chân ai
Đường trần nhìn
hoa bướm rồi lòng chợt
mơ bướm hoa
Lâng lâng trong sương
khói rồi bàng hoàng
theo khói sương
Lạc dần vào quên lãng
rồi đường hoa
lặng bước trong
lãng quên...
Ôi màu hoa đào
màu hoa đào
chiều xuân nào
Ôi màu hoa đào
như môi hồng
người mình yêu
Ôi màu hoa đào
đã bao lần vì màu hoa
mà lữ khách
lắng hồn thơ
dừng chân lãng du...
Ai lên xứ hoa đào
đừng quên mang về
một cành hoa
Cho em bớt mơ mộng
chiều chiều nhìn mây
trôi xa xa
Người về từ hôm nao
mà lòng còn
thương vẫn thương
bao nhiêu năm
tháng cũ mà hồn nào
tôi vấn vương
Giờ này nhìn
sương khói mà thầm mơ
màu hoa trên má ai...
Ai lên xứ hoa đào
dừng chân bên hồ
nghe chiều rơi
Nghe hơi giá
len vào hồn người
chiều xuân mây êm trôi
Thông reo bên
suối vắng lời dìu dặt
như tiếng tơ
Xuân đi trong mắt biếc
lòng dạt dào nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước
mộng đào nguyên
đẹp như chuyện
ngày xưa...
Ai lên xứ hoa đào
đừng quên bước lần
theo đường hoa
Hoa bay đến
bên người ngại ngần
rồi hoa theo chân ai
Đường trần nhìn
hoa bướm rồi lòng chợt
mơ bướm hoa
Lâng lâng trong sương
khói rồi bàng hoàng
theo khói sương
Lạc dần vào quên lãng
rồi đường hoa
lặng bước trong
lãng quên...
Ôi màu hoa đào
màu hoa đào
chiều xuân nào
Ôi màu hoa đào
như môi hồng
người mình yêu
Ôi màu hoa đào
đã bao lần vì màu hoa
mà lữ khách
lắng hồn thơ
dừng chân lãng du...
Ai lên xứ hoa đào
đừng quên mang về
một cành hoa
Cho em bớt mơ mộng
chiều chiều nhìn mây
trôi xa xa
Người về từ hôm nao
mà lòng còn
thương vẫn thương
bao nhiêu năm
tháng cũ mà hồn nào
tôi vấn vương
Giờ này nhìn
sương khói mà thầm mơ
màu hoa trên má ai...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke