Warning: filemtime(): stat failed for /var/chroot/home/content/00/9869900/html/singkar.com/favo/2q3gaelbb7h1h87t0hm8iiksg2.htm in /home/content/00/9869900/html/singkar.com/favove.php on line 14

Warning: unlink(/var/chroot/home/content/00/9869900/html/singkar.com/favo/2q3gaelbb7h1h87t0hm8iiksg2.htm): No such file or directory in /home/content/00/9869900/html/singkar.com/favove.php on line 14
AI RA XỨ HUẾ - DUY KHÁNH DVD Karaoke - Singkar.com
HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI RA XỨ HUẾ - DUY KHÁNH
Ai ra xứ Huế thì ra
ai về là về núi Ngự
ai về là về sông Hương
nước sông Hương
còn thương chưa cạn
chim núi Ngự
tìm bạn bay về
Người tình quê
hỡi người tình quê
thương nhớ lắm thay
Người tình quê
hỡi người tình quê
có nhớ xin trở về...
hò ơi hò ơ ơi...
hơ ơi hơ ơ hò...
hơ ờ ới hò...
chứ cầu Trường Tiền
sáu vài mười hai nhịp
chứ thương nhau rồi
xin kịp về mau
à ơi à ơi ơi à
ơi ơi à ơi à
kẻo mai tê
bóng xế qua cầu
bạn còn thương bạn
chứ biết gửi sầu
về nơi mô
ơi hò ơi ới hò...
Ai ra xứ Huế thì ra
ai về là về Vỹ Dạ
ai về là về Nam Giao
dốc Nam Giao
còn cao mong đợi
trăng Vỹ Dạ
còn gợi câu thề
Người tình quê
hỡi người tình quê
có nhớ xin trở về...
Người tình quê
hỡi người tình quê
có nhớ xin trở về...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke