HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI THƯƠNG CON NHIỀU - VŨ HOÀNG
Ba với mẹ
đều thương con
nhưng không biết
ai thương con nhiều hơn
con nghĩ hoài
mà không ra
hõi bác Gấu búp bê
cũng lắc đầu
ba thương con
nhưng ba không nói
mẹ yêu con
mẹ chẳng giấu một lời
khó quá đi thôi
khó quá đi thôi
a con biết rồi
ba với mẹ
đều thương con
bằng nhau
ba với mẹ
đều thương con
nhưng không biết
ai thương con nhiều hơn
con nghĩ hoài
mà không ra
hõi bác Gấu búp bê
cũng lắc đầu
ba thương con
nhưng ba không nói
mẹ yêu con
mẹ chẳng giấu một lời
khó quá đi thôi
khó quá đi thôi
a con biết rồi
ba với mẹ
đều thương con
bằng nhau.
Ba với mẹ
đều thương con
nhưng không biết
ai thương con nhiều hơn
con nghĩ hoài
mà không ra
hõi bác Gấu búp bê
cũng lắc đầu
ba thương con
nhưng ba không nói
mẹ yêu con
mẹ chẳng giấu một lời
khó quá đi thôi
khó quá đi thôi
a con biết rồi
ba với mẹ
đều thương con
bằng nhau
ba với mẹ
đều thương con
nhưng không biết
ai thương con nhiều hơn
con nghĩ hoài
mà không ra
hõi bác Gấu búp bê
cũng lắc đầu
ba thương con
nhưng ba không nói
mẹ yêu con
mẹ chẳng giấu một lời
khó quá đi thôi
khó quá đi thôi
a con biết rồi
ba với mẹ
đều thương con
bằng nhau.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke