HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI VỀ SÔNG TƯƠNG - THÔNG ĐẠT
Ai có về bên bến
sông Tương nhắn người
duyên dáng tôi thương
bao ngày ôm mối
tơ vương...
Tháng với ngày
mờ nhuốm đau thương
tâm hồn mơ
bóng em luôn
mong vài lời
em ngập hương...
Thu nay về vương áng
thê lương, vắng người
duyên dáng tôi thương
mối tình tôi
vẫn cô đơn...
Xa muôn trùng
lưu luyến nhớ em
mơ hoài hình bóng
không quên hương tình
mộng say dịu êm...
Bao ngày qua
thu lại về
mang sầu tới...
Nàng say tình mới
hồn tôi tơi bời
Nhìn hoa cười đón
mừng vui duyên nàng
Tình thơ ngây
từ đây nát tan!..
Hoa ơi! Thôi đừng
cười đùa lả lơi...
Cùng tôi buồn đắm
đừng vui chi tình
đầy bao ngày thắm
dầy xéo tâm hồn này
lệ sầu hoen ý thu!..
Ai có về bên bến
sông Tương nhắn người
duyên dáng tôi thương
sao đành nỡ dứt
tơ vương...
Ôi! Duyên hờ
từ nay bơ vơ
Dây tình tôi
nắn cung tơ
trút lòng sầu trách
người mơ...
Ai có về bên bến
sông Tương nhắn người
duyên dáng tôi thương
bao ngày ôm mối
tơ vương...
Tháng với ngày
mờ nhuốm đau thương
tâm hồn mơ
bóng em luôn
mong vài lời
em ngập hương...
Thu nay về vương áng
thê lương, vắng người
duyên dáng tôi thương
mối tình tôi
vẫn cô đơn...
Xa muôn trùng
lưu luyến nhớ em
mơ hoài hình bóng
không quên hương tình
mộng say dịu êm...
Bao ngày qua
thu lại về
mang sầu tới...
Nàng say tình mới
hồn tôi tơi bời
Nhìn hoa cười đón
mừng vui duyên nàng
Tình thơ ngây
từ đây nát tan!..
Hoa ơi! Thôi đừng
cười đùa lả lơi...
Cùng tôi buồn đắm
đừng vui chi tình
đầy bao ngày thắm
dầy xéo tâm hồn này
lệ sầu hoen ý thu!..
Ai có về bên bến
sông Tương nhắn người
duyên dáng tôi thương
sao đành nỡ dứt
tơ vương...
Ôi! Duyên hờ
từ nay bơ vơ
Dây tình tôi
nắn cung tơ
trút lòng sầu trách
người mơ...
Ôi! Duyên hờ
từ nay bơ vơ
Dây tình tôi
nắn cung tơ
trút lòng sầu trách
người mơ...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke