HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDALLELUIA - DÂN CA ANH
Ngọt ngào
lời thương mến đáng yêu
từng cơn gió đã qua
như trẻ lại trong ta
đợi chờ
từng câu hát thiết tha
từng năm tháng yêu dấu
hôm nay đã về.
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
hưm hưm.
Nụ cười
hòa câu hát mãi xa
từng chiếc lá vẫn xanh
như trẻ lại trong ta
một ngày
trời như sáng bốn phương
mùa đông đến sẽ ấm
trong tim mỗi người.
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
hưm hưm.
Ngọt ngào
lời thương mến
đáng yêu
từng cơn gió đã qua
như trẻ lại trong ta
đợi chờ
từng câu hát thiết tha
từng năm tháng yêu dấu
hôm nay đã về.
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
hưm hưm.
Nụ cười
hòa câu hát mãi xa
từng chiếc lá vẫn xanh
như trẻ lại trong ta
một ngày
trời như sáng bốn phương
mùa đông đến sẽ ấm
trong tim mỗi người.
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
Al LE (alleluia)
hưm hưm.
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
AL LE (alleluia)
hưm hưm.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke