HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDĂN NĂN - HOÀNG TRANG
Ngày mình yêu nhau
hai đứa ước mơ
trầu cau
em đâu có ngờ
rằng hai đứa xa nhau
đời buồn không anh
nếu mộng xưa
chẳng thành
em tin không phải mình
mà vì đời chia rẽ
chiều buồn trên mi
hai đứa giữa cơn hè đi
yêu thương kéo dài
ngày hai đứa chia tay
một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
trong cơn mê đắm này
làm dấu buồn ăn năn
sóng gió cuốn tới
lúc tình yêu mất rồi
đam mê đi hoang
trên vùng trăn trối buồn
bánh xe tình yêu
còn lăn qua trái tim
ngàn xưa cho đến sau
tình yêu luôn đớn đau
nước mắt nuối tiếc
chảy đầy trong đáy hồn
ưu tư em mang
theo vòng tay rã rời
nhớ thương từng đêm
về khơi thêm vết đau
ngày vui sao quá mau
ngày buồn sao quá dài
ngày mình yêu nhau
hai đứa
cũng không giàu sang
em đâu có ngờ
tình yêu
chít khăn tang
đường trần đêm đêm
mắt buồn trong tủi hờn
lang thang trên lối mòn
vì đời không tô son
ngày đầu yêu nhau
hai đứa ước mơ trầu cau
em đâu có ngờ
rằng hai đứa xa nhau
một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
trong cơn mê đắm này
làm dấu buồn ăn năn.
Sóng gió cuốn tới
lúc tình yêu mất rồi
đam mê đi hoang
trên vùng trăn trối buồn
bánh xe tình yêu
còn lăn qua trái tim
ngàn xưa cho đến sau
tình yêu luôn đớn đau
nước mắt nuối tiếc
chảy đầy trong đáy hồn
ưu tư em mang
theo vòng tay rã rời
nhớ thương từng đêm
về khơi thêm vết đau
ngày vui sao quá mau
ngày buồn sao quá dài
ngày mình yêu nhau
hai đứa
cũng không giàu sang
em đâu có ngờ
tình yêu
chít khăn tang
đường trần đêm đêm
mắt buồn trong tủi hờn
lang thang trên lối mòn
vì đời không tô son
ngày đầu yêu nhau
hai đứa ước mơ trầu cau
em đâu có ngờ
rằng hai đứa xa nhau
một lần bên nhau
cũng làm yêu suốt đời
trong cơn mê đắm này
làm dấu buồn ăn năn.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke