HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDÂN TÌNH ĐÁNH MẤT - TRƯƠNG LÊ SƠN
Có bao đôi tình nhân
yêu nhau thật lòng
được đến bên nhau
bình yên hạnh phúc
như đôi ta.
Tiếng yêu thương
ngày xưa
ôi quá mặn nồng
hạnh phúc
ở trong tầm tay
mà không nắm giữ
để chén đắng
cay bờ môi
nuốt ân hận này
người đã xa ta rồi.
Em ra đi
sau màn mưa nước mắt
trong phũ phàng
đắng cay ê chề
bao tin yêu
ngày xưa đã hết
tại vì chính anh
người ơi...
Ngày đó anh cuồng si
ngày đó anh dại điên
chạy theo những nỗi
đam mê tầm thường
ngày đó anh phụ em
ruồng rẫy ân tình xưa
u mê lao vào tăm tối.
Giờ biết quay về đâu
tình đã xa tầm tay
rượu tình kia đã đổ
vớt sao cho đầy
ngàn đoá hoa phù du
nào có đâu bằng em
mất đi yêu thương
mới biết ân tình.
Có bao đôi tình nhân
yêu nhau thật lòng
được đến bên nhau
bình yên hạnh phúc
như đôi ta.
Tiếng yêu thương
ngày xưa
ôi quá mặn nồng
hạnh phúc
ở trong tầm tay
mà không nắm giữ
để chén đắng
cay bờ môi
nuốt ân hận này
người đã xa ta rồi.
Em ra đi
sau màn mưa nước mắt
trong phũ phàng
đắng cay ê chề
bao tin yêu
ngày xưa đã hết
tại vì chính anh
người ơi...
Ngày đó anh cuồng si
ngày đó anh dại điên
chạy theo những nỗi
đam mê tầm thường
ngày đó anh phụ em
ruồng rẫy ân tình xưa
u mê lao vào tăm tối.
Giờ biết quay về đâu
tình đã xa tầm tay
rượu tình kia đã đổ
vớt sao cho đầy
ngàn đoá hoa phù du
nào có đâu bằng em
mất đi yêu thương
mới biết ân tình.
Ngày đó anh cuồng si
ngày đó anh dại điên
chạy theo những nỗi
đam mê tầm thường
ngày đó anh phụ em
ruồng rẫy ân tình xưa
u mê lao vào tăm tối.
Giờ biết quay về đâu
tình đã xa tầm tay
rượu tình kia đã đổ
vớt sao cho đầy
ngàn đoá hoa phù du
nào có đâu bằng em
mất đi yêu thương
mới biết ân tình.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke