HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDÁNG MÂY BUỒN - MINH VY
Tình đôi ta
nay đổi thay
còn giây phút
để bỡ ngỡ
nói chi câu biệt ly
em với anh.
Người ra đi
sao đành quên
ngày bên tôi
bao mộng mơ
chút hương hoa
tàn phai tôi với người
Khi xưa nhìn mây
tôi với anh
cùng thề nguyền
không như làn mây
buồn lãng quên
Khi xưa cùng tôi
anh ước mơ
nhiều thật nhiều
nhưng sao giờ đây
người đổi thay...
Khóc cho nỗi đau này
Khóc cho hết đi em
Khóc cho mối duyên đầu
vì ngày mai
đường ai nấy đi.
Ở nơi cuối chân trời
có những cánh chim về
báo tin với em rằng
từ phương xa
người đang ấm êm.
Có những áng mây buồn
sẽ theo mãi bên em
đến nơi cuối chân trời
vì tình em
nào đâu đổi thay.
Sẽ tan biến nơi nào
hỡi những áng mây buồn
gởi câu chúc yên lành
về phương xa
tình anh có hay...
Tình đôi ta
nay đổi thay
còn giây phút
để bỡ ngỡ
nói chi câu biệt ly
em với anh.
Người ra đi
sao đành quên
ngày bên tôi
bao mộng mơ
chút hương hoa
tàn phai tôi với người
Khi xưa nhìn mây
tôi với anh
cùng thề nguyền
không như làn mây
buồn lãng quên
Khi xưa cùng tôi
anh ước mơ
nhiều thật nhiều
nhưng sao giờ đây
người đổi thay...
Khóc cho nỗi đau này
Khóc cho hết đi em
Khóc cho mối duyên đầu
vì ngày mai
đường ai nấy đi.
Ở nơi cuối chân trời
có những cánh chim về
báo tin với em rằng
từ phương xa
người đang ấm êm.
Có những áng mây buồn
sẽ theo mãi bên em
đến nơi cuối chân trời
vì tình em
nào đâu đổi thay.
Sẽ tan biến nơi nào
hỡi những áng mây buồn
gởi câu chúc yên lành
về phương xa
tình anh có hay.
Khóc cho nỗi đau này
Khóc cho hết đi em
Khóc cho mối duyên đầu
vì ngày mai
đường ai nấy đi.
Ở nơi cuối chân trời
có những cánh chim về
báo tin với em rằng
từ phương xa
người đang ấm êm.
Có những áng mây buồn
sẽ theo mãi bên em
đến nơi cuối chân trời
vì tình em
nào đâu đổi thay.
Sẽ tan biến nơi nào
hỡi những áng mây buồn
gởi câu chúc yên lành
về phương xa
tình anh có hay...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke