HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM VẪN ĐỢI ANH VỀ - HOÀNG HIỆP
Năm tháng đợi mưa rừng
ngày đêm vùi sương núi
em vẫn chờ vẫn đợi
vẫn đợi anh về.
Em vẫn đợi anh về
như buồm căng đợi gió
như trời xanh đợi chim
như lòng em khát anh
như đời khát hoà bình.
Chờ phút giây bình yên
đợi đạn bom ráo tạnh.
Để được ngồi bên anh
để được ghen
để được hờn
để được thương
để được giận
để thành chồng
thành vợ
và để cùng hôn con.
Bình yên
và chiến tranh,
mùa xuân và bão tố.
Ngày mai hay quá khứ
mãi mãi là bên anh.
Năm tháng đợi mưa rừng
ngày đêm vùi sương núi
em vẫn chờ vẫn đợi
vẫn đợi anh về.
Em vẫn đợi anh về
như buồm căng đợi gió
như trời xanh đợi chim
như lòng em khát anh
như đời khát hoà bình.
Chờ phút giây bình yên
đợi đạn bom ráo tạnh.
Để được ngồi bên anh
để được ghen
để được hờn
để được thương
để được giận
để thành chồng
thành vợ
và để cùng hôn con.
Bình yên
và chiến tranh,
mùa xuân và bão tố.
Ngày mai hay quá khứ
mãi mãi là bên anh.
Bình yên
và chiến tranh,
mùa xuân và bão tố.
Ngày mai hay quá khứ
mãi mãi là bên anh.
Mãi mãi là bên anh.
Mãi mãi...
là... bên... anh.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke