HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM VỀ KẺO TRỜI MƯA - NGÂN GIANG
Nếu chiều nay
không có anh
ai sẽ đưa em về
trời sắp đổ cơn mưa
sao em còn đứng mãi
hãy nói một lời
có phải em giận anh
có phải em giận anh
Nếu ngày mai
xa cách nhau
em chẳng nên âu sầu
trời sắp đổ mưa ngâu
đôi ta chẳng tan vỡ
dẫu biết tình đầu
rất dễ chia lìa nhau
để chìm vào
trong bể dâu.
Yêu nhau từ độ nào
mấy mùa trăng lên cao
thiết tha trao
mối duyên đầu,
để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu
lá bay bay thật nhiều
kỷ niệm càng
thương bấy nhiêu.
Nếu tình đôi ta
dở dang
em hãy xem như là
một giấc ngủ
chiêm bao,
mai sau cùng quên hết
đôi hướng cuộc đời
có lẽ không gặp nhau
em về
kẻo trời mưa mau.
Nếu ngày mai
xa cách nhau
em chẳng nên âu sầu
trời sắp đổ mưa ngâu
đôi ta chẳng tan vỡ
dẫu biết tình đầu
rất dễ chia lìa nhau
để chìm vào
trong bể dâu.
Yêu nhau từ độ nào
mấy mùa trăng lên cao
thiết tha trao
mối duyên đầu,
để tình đôi ta bền lâu.
Mùa thu
lá bay bay thật nhiều
kỷ niệm càng
thương bấy nhiêu.
Nếu tình đôi ta
dở dang
em hãy xem như là
một giấc ngủ
chiêm bao,
mai sau cùng quên hết
đôi hướng cuộc đời
có lẽ không gặp nhau
em về
kẻo trời mưa mau.
Đôi hướng cuộc đời
có lẽ không gặp nhau
em về
kẻo trời mưa mau.
Đôi hướng cuộc đời
có lẽ không gặp nhau
em về
kẻo trời mưa mau.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke