HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM VỀ MIỆT THỨ - HÀ PHƯƠNG
Hò ớ ơ
má ơi đửng gả con xa
chim kêu vượn hú ờ
hò ớ ơ
chim kêu vượn hú
biết nhà má đâu.
Từ ngày
xa đất Tiền Giang
em theo anh
về xứ Cạnh Đền
muỗi kêu mà như sáo thổi
đĩa lền tựa bánh canh
em yêu anh
nên đành xa xứ
xuôi ghe chèo
miệt thứ Cà Mau
gió lao xao
thổi vào mái lá
như ru tình
cô gái Tiền Giang
yêu quê hương
thương miền cố thổ
vấn vương tình
đất tổ quê cha
đêm đêm ra đứng hàng ba
trông về quê mẹ
lệ sa buồn buồn
a a ơi à ơi á ơi
bông bần
rụng trắng bờ sông
lấy chồng xa xứ
khó mong ngày về
xa xưa khi ở dựa kề
bên ba mà bên má
vỗ về ca dao
má ơi đừng gả con xa
chim kêu mà vượn hú
biết nhà má đâu
sương khuya
ướt đọng giàn bầu
em về miệt Thứ
bõ sầu cho ai.
A a ơi à ơi á ơi
bông bần
rụng trắng bờ sông
lấy chồng xa xứ
khó mong ngày về
xa xưa khi ở dựa kề
bên ba mà bên má
vỗ về ca dao
má ơi đừng gả con xa
chim kêu mà vượn hú
biết nhà má đâu
sương khuya
ướt đọng giàn bầu
em về miệt Thứ
bõ sầu cho ai
em về miệt Thứ
bõ sầu cho ai.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke