HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM VỀ NÀO CÓ HAY - NHẠC NGOẠI
Em đi về
cõ hoang thấp lối
môi ướt mềm
trên thung lũng buồn.
Em đi về
nghe nắng đổi thay
Từng đôi chân
cõ lung lay.
Em đi về
lòng ai héo hắt
ru mắt buồn
đôi tay vẫy gọi.
Em đi về
anh chết nào hay!
Đôi mắt biếc
nhạt mi cay.
Em đi về
đường khuya ướt bước
bàn chân ai
vương theo dấu mòn
Em đi về
em có nào hay!
Anh rã rời say
Chiều mưa rơi
em còn nghe
tiếng nhạc hoang
em còn thương
tiếc bờ môi
em về cho bóng
anh tàn một mình
Buổi chiều
còn vương mắt xanh
trong tim anh
xót xa đầy
Giọt lệ nào
vương gót chân
Em về lê bước
buồn tênh
anh ngồi che dấu
quạnh hiu...
Em đi về
bàn tay buốt giá
thôi giã từ
cơn mưa cuối mùa.
Em đi về
anh vẫn chờ đây
mang ánh mắt
buồn giăng mây...
Em đi về
cõ nghiêng nuối tiếc
chờ mong ai
vương theo dấu mòn.
Em đi về
em có nào hay!
Anh rã rời say...
Chiều mưa rơi
em còn nghe
tiếng nhạc hoang
em còn thương
tiếc bờ môi
em về cho bóng
anh tàn một mình
Buổi chiều
còn vương mắt xanh
trong tim anh
xót xa đầy
Giọt lệ nào
vương gót chân
Em về lê bước
buồn tênh
anh ngồi che dấu
quạnh hiu...
Em đi về
bàn tay buốt giá
thôi giã từ
cơn mưa cuối mùa.
Em đi về
anh vẫn chờ đây
mang ánh mắt
buồn giăng mây...
Em đi về
cõ nghiêng nuối tiếc
chờ mong ai
vương theo dấu mòn.
Em đi về
em có nào hay!
Anh rã rời say...
Em đi về
cõ nghiêng nuối tiếc
chờ mong ai
vương theo dấu mòn.
Em đi về
em có nào hay!
Anh rã rời say...
Em đi về
cõ nghiêng nuối tiếc
chờ mong ai
vương theo dấu mòn.
Em đi về
em có nào hay!
Anh rã rời say...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke