HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM VỀ TINH KHÔI - QUỐC BẢO
Bờ vai ơi đừng quá
nghiêng nghiêng đánh rơi
buổi chiều thơm
ngát Làn môi ơi
đừng quá run run lỡ
tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không
về qua đây
xin thương yêu
dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn
ngắm lung linh
từ đáy đôi mắt rất
trong Bàn tay em là
cánh sen thơm ướp trong
vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn
ấp e nơi nếp xinh
áo lụa thơ ngây
Xuyên trăm năm
em về tinh khôi
đôi tay ta
dang rộng hân
hoan Xin cho ta
một khắc reo
ca vui cùng em
Vì biết đâu có đôi
lúc em xa vời vợi
biết đâu có đôi lúc
con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc
ta quên chờ đợi
kề bên nhau quên
một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng
em phơi cuộc tình
biết đâu sớm mai gió
tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy
xin em lòng thành
Và xin cất lấy
trái tim này
nhớ nhung phút giây
Bàn tay em là cánh
sen thơm ướp trong
vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân
còn ấp e nơi nếp
xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trăm năm
em về tinh khôi
đôi tay ta dang
rộng hân hoan
Xin cho ta một
khắc reo ca
vui cùng em Vì
biết đâu cánh mây
trắng yêu em gọi mời
biết đâu gió tha thiết
nâng em về trời Biết
đâu em bỗng thấy
tim ta chật chội
Và em tan đi
cùng ánh sương Biết
đâu bỗng em thấy
đôi chân mõi mệt biết
đâu bỗng em thấy
sông thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng
gieo tin buồn phiền
Và em sẽ cất cánh
tung trời hóa
thân giấc mơ
Vì biết đâu cánh mây
trắng yêu em gọi mời
biết đâu gió tha thiết
nâng em về trời
Biết đâu em bỗng thấy
tim ta chật chội
Và em tan đi
cùng ánh sương
Biết đâu bỗng em thấy
đôi chân mõi mệt
biết đâu bỗng em thấy
sông thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng
gieo tin buồn phiền
Và em sẽ cất cánh
phương nào thênh thang
mây khói


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke