HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM VỀ VỚI NGƯỜI - MÀC THẾ NHÂN
Em về là với người
hết rồi câu chăn gối
hẹn ước tròn đôi
bây chừ
riêng một mình tôi
mơ nhiều và ước nhiều
để rồi như mây khói
tình đã vời xa xa vời
tiếc thương cũng rồi.
Ôi xa cách từ đây
đớn đau đau đớn
nào ai hay
xin miễn sao đời em
được vui
với duyên tình ai
anh không trách gì đâu
có chăng
anh trách đời riêng anh
không giữ em dài lâu
để em lỡ duyên tình đầu.
Em về là với người
đã vội quên hay nhớ
ngày đó còn nhau
ai từng
mơ mộng ngàn sau
bây chừ là hết rồi
em về vui bên nớ
người đó và tôi
chung trời
cách nhau mấy đời.
Ôi xa cách từ đây
đớn đau đau đớn
nào ai hay
xin miễn sao đời em
được vui
với duyên tình ai
anh không trách gì đâu
có chăng
anh trách đời riêng anh
không giữ em dài lâu
để em lỡ duyên tình đầu
Em về là với người
đã vội quên hay nhớ
ngày đó còn nhau
ai từng mơ mộng ngàn sau
bây chừ là hết rồi
em về vui bên nớ
người đó và tôi
chung trời
cách nhau mấy đời
người đó và tôi
chung trời
cách nhau mấy đời.
Người đó và tôi
chung trời
cách nhau mấy đời
Người đó và tôi
chung trời
cách nhau mấy đời.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke