Warning: unlink(/var/chroot/home/content/00/9869900/html/singkar.com/favo/lj1ct09uquobm9onudkfuksbt1.htm): No such file or directory in /home/content/00/9869900/html/singkar.com/favove.php on line 14
EM YÊU MÀ ANH ĐÂU CÓ HAY - QUANG HUY DVD Karaoke - Singkar.com
HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM YÊU MÀ ANH ĐÂU CÓ HAY - QUANG HUY
Đôi khi em thấy
lòng nhớ anh
rồi chợt vui
khi có anh kề bên
ai nói cho em
bao mong chờ
nỗi mong khi
được gặp anh
để thấy anh vui
ơi người hỡi
nhưng anh đâu biết
rằng chỉ em
thầm yêu anh
bấy lâu kín lòng
thầm mong được anh thấu
những ngày
em chẳng nói ra
đành tặng câu ca
này đến anh
em ước mong một mai
khúc nhạc lòng
em ngân lên
anh sẽ nghe
và anh sẽ hiểu
cho trái tim quá khờ
em ước mong một ngày
câu hát em bây giờ
được ngân lên
cùng với anh
cho tình chúng ta
luôn có anh và em
trong chuyện tình
của đôi ta
em sẽ trao về anh
một tình yêu
mãi như lúc đầu
thật chẳng bao giờ
dối lòng
đã yêu anh rất nhiều
tình yêu kia rồi sẽ
luôn luôn chỉ có anh
những mãi là
mong chờ.
Đôi khi em thấy
lòng nhớ anh
rồi chợt vui
khi có anh kề bên
ai nói cho em
bao mong chờ
nỗi mong khi
được gặp anh
để thấy anh vui
ơi người hỡi
nhưng anh đâu biết
rằng chỉ em
thầm yêu anh
bấy lâu kín lòng
thầm mong được anh thấu
những ngày
em chẳng nói ra
đành tặng câu ca
này đến anh
em ước mong một mai
khúc nhạc lòng
em ngân lên
anh sẽ nghe
và anh sẽ hiểu
cho trái tim quá khờ
em ước mong một ngày
câu hát em bây giờ
được ngân lên
cùng với anh
cho tình chúng ta
luôn có anh và em
trong chuyện tình
của đôi ta
em sẽ trao về anh
một tình yêu
mãi như lúc đầu
thật chẳng bao giờ
dối lòng
đã yêu anh rất nhiều
tình yêu kia rồi sẽ
luôn luôn chỉ có anh
những mãi là
mong chờ.
Em ước mong một mai
khúc nhạc lòng
em ngân lên
anh sẽ nghe
và anh sẽ hiểu
cho trái tim quá khờ
em ước mong một ngày
câu hát em bây giờ
được ngân lên
cùng với anh
cho tình chúng ta
luôn có anh và em
trong chuyện tình
của đôi ta
em sẽ trao về anh
một tình yêu
mãi như lúc đầu
thật chẳng bao giờ
dối lòng
đã yêu anh rất nhiều
tình yêu kia rồi sẽ
luôn luôn chỉ có anh
những mãi là
mong chờ


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke