HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM YÊU TUỔI MƯỜI LĂM - PHẠM THANH SƠN
Em yêu tuổi mười lăm
Tuổi mười lăm
như trăng đêm rằm
Em yêu tuổi mười lăm
Tuổi mười lăm
chứa chan bao niềm tin
Tuổi mười lăm bên nhau
dưới mái trường
Hồn nhiên sống thiết
tha trong tình bạn
Tuổi mười lăm xanh
trong ngàn ánh mắt
Gió bồng bềnh
chiều Hồ Tây
Rồi em ngỡ
em là bầu trời
Cho chim câu xinh
bay lượn rạng ngời
và em mơ trên
hàng phượng vĩ
Em bỗng làm
hạt mưa bay bay
Em bỗng làm
hạt mưa bay bay.
Em yêu tuổi mười lăm
Tuổi mười lăm
như trăng đêm rằm
Em yêu tuổi mười lăm
Tuổi mười lăm
chứa chan bao niềm tin
Tuổi mười lăm bên nhau
dưới mái trường
Hồn nhiên sống thiết
tha trong tình bạn
Tuổi mười lăm xanh
trong ngàn ánh mắt
Gió bồng bềnh
chiều Hồ Tây
Rồi em ngỡ
em là bầu trời
Cho chim câu xinh
bay lượn rạng ngời
và em mơ trên
hàng phượng vĩ
Em bỗng làm
hạt mưa bay bay
Em bỗng làm
hạt mưa bay bay.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke