HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEMAIL TÌNH YÊU - TRẦN MINH PHI
Nhận được e mail
phương xa của anh
giữa một chiều mưa
mênh mông thật buồn
từng dòng tin anh
nơi đâu
gần lại tình tôi lao xao
dù lời yêu kia
nghe như vô hồn.
Đợi chờ e mail
trong bao ngổn ngang
triệu triệu dòng tin
trôi qua lạnh lùng
tìm một dòng thư
riêng tư
giữa dòng đời
đang phô trương
là một tình yêu
vô danh lặng lẽ.
Những trang web
không làm thôi nhớ
những trang web
tuôn trào giữa cô đơn
triệu thông tin vẫn nghe
lạc loài.
Thèm một mùi
hơi ấm người.
Những khi nhớ
khi buồn tôi hát
cố quên hết
căn phòng trống tin anh
chờ e mail
lãng du một mình
một mình cùng
trang web buồn.
Nhận được e mail
phương xa của anh
giữa một chiều mưa
phương xa thật buồn
từng dòng tin anh
nơi đâu
gần lại tình tôi lao xao
dù lời yêu kia
nghe như vô hồn.
Đợi chờ e mail
trong bao ngổn ngang
triệu triệu dòng tin
trôi qua lạnh lùng
tìm một dòng thư
riêng tư
giữa dòng đời
đang phô trương
là một tình yêu
vô danh lặng lẽ.
Những trang web
không làm thôi nhớ
những trang web
tuôn trào giữa cô đơn
triệu thông tin
vẫn nghe lạc loài
thèm một mùi
hơi ấm người.
Những khi nhớ
khi buồn tôi hát
cố quên hết căn phòng
trống tin anh
chờ e mail
lãng du một mình
cùng một trang web buồn.
Những trang web
không làm thôi nhớ
những trang web
tuôn trào giữa cô đơn
triệu thông tin
vẫn nghe lạc loài
thèm một mùi
hơi ấm người
những khi nhớ
khi buồn tôi hát
cố quên hết
căn phòng trống tin anh
chờ e mail
lãng du một mình
một mình cùng
trang web buồn.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke