HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDFELIZ NAVIDA - NHẠC ANH
Feliz navidad
feliz navidad
feliz navidad
Prospero Ano
y Felicidad
Mọi nơi vang
tiếng cười
ngày Chúa sinh ra đời
Bạn ơi vui lên nào
cùng cất tiếng ca
bên nhau muôn đời
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
from the bottom
of my heart
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
from the bottom
of my heart.
Mọi nơi vang
tiếng cười
ngày Chúa sinh ra đời
Bạn ơi vui lên nào
cùng cất tiếng ca
bên nhau muôn đời
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano
y Felicidad
Hãy đến với
những câu ca
ôi bao tình thương
Hãy đến với
những yêu đương
ôi bao mộng mơ
Hãy chúc phúc với nhau
bao nhiêu câu
thần tiên với ân tình
đầy bao ý thơ.
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
from the bottom
of my heart.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano
y Felicidad
Mọi nơi vang
tiếng cười
ngày Chúa sinh ra đời
bạn ơi vui lên nào
cùng cất tiếng ca
bên nhau muôn đời
Hãy đến với
những câu ca
ôi bao tình thương
hãy đến với nhau
những yêu đương
ôi bao mộng mơ.
Hãy chúc phúc với nhau
bao nhiêu câu
thần tiên với ân tình
đầy bao ý thơ.
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
I want to wish you
a Merry Christmas
from the bottom
of my heart.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano
y Felicidad


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke