HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDFERNANDO - NHẠC NGOẠI
Hà ha ha...
Hà ha ha há ha ha...
Hà ha ha...
Hà ha ha há ha ha...
Hà ha ha
Lòng luôn nhớ
về đôi mắt
Ha ha ha
Lòng luôn nhớ
Tối qua bờ sông vắng
Chợt âm thầm
em thấy anh đi bên ai
ôi môi hồng nồng say
thiết tha trao
Vào hôm tiễn anh
quay nhìn vào đôi mắt
em y như ai
ngày xa xưa đó
vẫn say nhìn mình
lòng em run
và em muốn
lại cho ai biết
cũng như đời buồn
Hà ha ha...
Trò chơi đó
từ lâu vẫn có
Với ánh mắt
cuốn hút đam mê
Anh làm bao
trái tim mê say
Đã hiến tặng anh
cũng như
bao nhiêu trò đùa
Với ánh mắt
cuốn hút đam mê
thiên đường như
cuốn xô ta đi
mãi đến ngày nào
ta nghe tim mình
vương niềm đau
mãi nhớ về anh
những khi anh
say nhìn mình
Oh no no no no...
Hà ha ha há ha ha...
Hà ha ha...
Hà ha ha há ha ha...
Hà ha ha
Lòng luôn nhớ
về đôi mắt
Ha ha ha
Lòng luôn nhớ
Tối qua bờ sông vắng
Chợt âm thầm
em thấy anh đi bên ai
ôi môi hồng nồng say
tha thiết trao
Vào hôm tiễn anh
quay nhìn vào đôi mắt
em y như ai
ngày xa xưa đó
vẫn say nhìn mình
lòng em run
và em muốn
lại cho ai biết
cũng như đời buồn
Hà ha ha...
Trò chơi đó
từ lâu vẫn có
Với ánh mắt
cuốn hút đam mê
Anh làm bao
trái tim mê say
Đã hiến tặng anh
cũng như
bao nhiêu trò đùa
Với ánh mắt
cuốn hút đam mê
thiên đường như
cuốn xô ta đi
mãi đến ngày nào
ta nghe tim mình
vương niềm đau
mãi nhớ về anh
những khi anh
say nhìn mình
Với ánh mắt
cuốn hút đam mê
Anh làm bao
trái tim mê say
Đã hiến tặng anh
cũng như
bao nhiêu trò đùa
Với ánh mắt
cuốn hút đam mê
thiên đường như
cuốn xô ta đi
mãi đến ngày nào
nghe tim mình
vương niềm đau
Ha ha ha ha ha ha...
Ha ha ha...
Ha ha ha ha ha ha...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke