HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÃ SI TÌNH RONG RÊU - NGUYỄN TÔN NGHIÊM
Nỗi buồn như
chú ve sầu
râm ran suốt
chiều sáng tối
Nỗi nhớ như
là con suối
róc rách hoài
tháng năm
Nỗi buồn
không có nơi về
loanh quanh
giữa lòng ta mãi
Nỗi nhớ
không còn nơi đến
cứ ngụ trong tim ta
Nên sầu lòng
ta xuống tóc
ôm cây đàn
đi lang thang
Bên sân đồi ta
đứng khóc
mơ thấy em về
qua ngang
Nên một đời ta
hiu quạnh
đêm nằm co ro trở trăn
Ước ao một lần lầm lỡ
để được thống hối
ăn năn!...
Nỗi buồn như
chú ve sầu
râm ran suốt
chiều sáng tối
Nỗi nhớ như
là con suối
róc rách hoài
tháng năm
Nỗi buồn
không có nơi về
loanh quanh
giữa lòng ta mãi
Nỗi nhớ
không còn nơi đến
cứ ngụ trong tim ta
Nên sầu lòng
ta xuống tóc
ôm cây đàn
đi lang thang
Bên sân đồi ta
đứng khóc
mơ thấy em về
qua ngang
Nên một đời ta
hiu quạnh
đêm nằm co ro trở trăn
Ước ao một lần lầm lỡ
để được thống hối
ăn năn!...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke