HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGA VẮNG - NGUYỄN HỒNG THUẬN
Đông qua chưa hỡi anh
Xuân sang chưa hỡi anh
Trái tim mõi mòn
nhớ bóng anh yêu.
Ngày nào một người
ra đi, ngày nào
một người ra đi
đã hứa quay về.
Thư em đi đã lâu
mang tâm tư nhớ mong
chốn xa giờ người
nhớ hay quên rồi.
Lòng mang buồn phiền
ưu tư...
Chiều nay một mình
sân ga sao quạnh vắng.
Ngày nhớ đêm mong
em nhớ anh nhiều.
Người ơi có biết
em nhớ mong anh
ngày đêm...
Lòng ước mong sao
anh sẽ quay về.
Tựa như anh đã
nguyện ước với em
ngày nao. Uh uh...
Sân ga kia vắng tanh
sao em vẫn đứng đây
ngóng trông một người
đã đi xa rồi.
Tự dưng lòng
buồn miên man
Tự dưng lệ tràn
cay cay khóe mi.
Đông qua chưa hỡi anh
Xuân sang chưa hỡi anh
Trái tim mõi mòn
nhớ bóng anh yêu.
Ngày nào một người
ra đi, ngày nào
một người ra đi
đã hứa quay về.
Thư em đi đã lâu
mang tâm tư nhớ mong
chốn xa giờ người
nhớ hay quên rồi.
Lòng mang buồn phiền
ưu tư...
Chiều nay một mình
sân ga sao quạnh vắng.
Ngày nhớ đêm mong
em nhớ anh nhiều.
Người ơi có biết
em nhớ mong anh
ngày đêm...
Lòng ước mong sao
anh sẽ quay về.
Tựa như anh đã
nguyện ước với em
ngày nao. Uh uh...
Sân ga kia vắng tanh
sao em vẫn đứng đây
ngóng trông một người
đã đi xa rồi.
Tự dưng lòng
buồn miên man
Tự dưng lệ tràn
cay cay khóe mi.
Tự dưng lòng
buồn miên man
Tự dưng lệ tràn
cay cay khóe mi.
Tự dưng lòng
buồn miên man
Tự dưng lệ tràn
cay cay khóe mi.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke