HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÁC VẮNG - LAM PHƯƠNG
Có ai về đó
hõi thăm đôi lời
hõi rằng tình
đã đổi dời
hay tình còn
vương bóng tôi
cho dù
đôi ba phút thôi.
Tôi ở đây
giữa rừng đồi heo hút
đêm sầu mặn bờ môi.
Hồn tôi lịm chết
từ khi xa người
xa cả niềm vui một đời
biết rằng
người không có tôi
hoa lòng
rồi đây cũng tươi.
Thương nhớ ơi
những ngày
trời đông giá
lời ôm ấp mặn nồng.
Tôi bây giờ là chim
không bóng mát
đời chôn vùi
buồn vui
quanh gác vắng.
Thao thức từng đêm
thương nhớ càng thêm
đi tìm quên lãng
sao nghe lòng đợi chờ.
Ngoài trời đổ mưa
mưa tràn lên má
hay mình đang khóc
cho những ngày
lang thang...
Có ai về cướp
dùm tôi tim nàng
biết tình đẹp
khi lỡ làng
đau buồn khi
duyên trái ngang
bóng hình người
tôi trót mang.
Đi với tôi
suốt cuộc đời
giông bão, tình tôi
mãi là nàng.
Tôi bây giờ là chim
không bóng mát
đời chôn vùi
buồn vui
quanh gác vắng.
Thao thức từng đêm
thương nhớ càng thêm
đi tìm quên lãng
sao nghe lòng đợi chờ.
Ngoài trời đổ mưa
mưa tràn lên má
hay mình đang khóc
cho những ngày
lang thang...
Có ai về cướp
dùm tôi tim nàng
biết tình đẹp
khi lỡ làng
đau buồn khi
duyên trái ngang
bóng hình người
tôi trót mang.
Đi với tôi
suốt cuộc đời
giông bão, tình tôi
mãi là nàng.
Đi với tôi
suốt cuộc đời
giông bão, tình tôi
mãi là nàng.
Đi với tôi
suốt cuộc đời
giông bão, tình tôi
mãi là nàng.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke