HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÁI NHÀ NGHÈO - CÔ PHƯỢNG
Em vốn mang thân
con gái nhà nghèo
thay Cha Mẹ già
lo đàn em yêu
tuổi trăng
đôi tám mỹ miều
mà em
nào ước mơ nhiều
khi biết nhà
vách lá cột xiêu
em vẫn đêm đêm
gánh nước ngọ lầy
bao nhiêu nhọc nhằn
chai hằn trên vai
một sương hai nắng
thân này
miễn sao đẹp ý
Me Thầy
cơm qua ngày
hai buổi cà dưa
đôi khi em muốn
thoát xa hẻm nghèo
đi kiếm những nơi
tiền nhiều
giúp đỡ Me Thầy
thân yêu
chợt thương lời khuyên
Thầy Me còn đó
nghèo cho sạch
rách cho thơm
ham gấm lụa
mà hư thân
em biết Cha Mẹ
ơn nghĩa tràn đầy
con không Mẹ Thầy
như đàn không dây
mỗi đêm
em đếm sao trời
cầu Me Thầy
sống muôn đời
tuy nhọc nhằn
rau cháo mà vui.
Em vốn mang thân
con gái nhà nghèo
thay Cha Mẹ già
lo đàn em yêu
tuổi trăng
đôi tám mỹ miều
mà em
nào ước mơ nhiều
khi biết nhà
vách lá cột xiêu
em biết Cha Mẹ
ơn nghĩa tràn đầy
con không Mẹ Thầy
như đàn không dây
mỗi đêm
em đếm sao trời
cầu Me Thầy
sống muôn đời
tuy nhọc nhằn
rau cháo mà vui
mỗi đêm
em đếm sao trời
cầu Me Thầy
sống muôn đời
tuy nhọc nhằn
rau cháo mà vui
mỗi đêm
em đếm sao trời
cầu Me Thầy
sống muôn đời
tuy nhọc nhằn
rau cháo mà vui.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke