HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÁI XUÂN - TỪ VŨ
Em như cô gái
hãy còn xuân
Trong trắng thân
chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa
mơ hoa mận nở
Gái xuân rũ lụa
trên sông Vân
Xuân đi xuân đến
hãy còn xuân
Cô gái trông
xuân đến bao lần
Xuân đến hoa
mơ hoa mận nở
Gái xuân rũ lụa
trên sông Vân
Lòng xuân lơ đãng
má xuân hồng
Cô gái xuân mơ
chuyện vợ chồng
Đôi tám xuân đi
trên mái tóc
Đêm xuân cô ngủ
có buồn không
Em như cô gái
hãy còn xuân
Trong trắng thân
chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa
mơ hoa mận nở
Gái xuân rũ lụa
trên sông Vân
Lòng xuân lơ đãng
má xuân hồng
Cô gái xuân mơ
chuyện vợ chồng
Đôi tám xuân đi
trên mái tóc
Đêm xuân cô ngủ
có buồn không
Em như cô gái
hãy còn xuân
Trong trắng thân
chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa
mơ hoa mận nở
Gái xuân rũ lụa
trên sông Vân
Gái xuân rũ lụa
trên sông Vân


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke