HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÁNH HÀNG RONG - LÊ QUỐC DŨNG
Trên con phố khuya
có một người
đang gánh hàng rong
cơn mưa vẫn rơi
tiếng rao buồn
lạc lọng chơi vơi
bao năm vẫn ngược xuôi
lòng vui thấy con thơ
mỉm cười
mưa ơi thôi đừng rơi
để mẹ về
còn chút niềm vui
ngày vui chóng qua
chốn đô thành
rực rỡ phồn hoa
còn đây bóng ai
thân héo gầy
oằn gánh trên vai
cho con bao ngày vui
mẹ cay đắng
xót xa ngậm ngùi
ôm con trong vòng tay
mẹ quên hết
bao nhiêu nặng nề
với đôi gánh hàng rong
nuôi lớn đời tôi
từng ngày
khắc ghi mãi vào tim
không phút nào quên
có đôi gánh hàng rong
tôi bước vào trong
cuộc đời
tiếng ru thõa lòng tôi
là tiếng rao
nuôi lớn đời con.
Trên con phố khuya
có một người
đang gánh hàng rong
cơn mưa vẫn rơi
tiếng rao buồn
lạc lọng chơi vơi
bao năm vẫn ngược xuôi
lòng vui thấy
con thơ mỉm cười
mưa ơi thôi đừng rơi
để mẹ về
còn chút niềm vui
ngày vui chóng qua
chốn đô thành
rực rỡ phồn hoa
còn đây bóng ai
thân héo gầy
oằn gánh trên vai
cho con bao ngày vui
mẹ cay đắng
xót xa ngậm ngùi
ôm con trong vòng tay
mẹ quên hết
bao nhiêu nặng nề
với đôi gánh hàng rong
nuôi lớn đời tôi
từng ngày
khắc ghi mãi vào tim
không phút nào quên
có đôi gánh hàng rong
tôi bước vào
trong cuộc đời
tiếng ru thõa lòng tôi
là tiếng rao
nuôi lớn đời con.
Với đôi gánh hàng rong
nuôi lớn đời tôi
từng ngày
khắc ghi mãi vào tim
không phút nào quên
có đôi gánh hàng rong
tôi bước vào
trong cuộc đời
tiếng ru thõa lòng tôi
là tiếng rao
nuôi lớn đời con.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke