HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÁNH LÚA - PHẠM DUY
Mênh mông mênh mông
sóng lúa mênh mông
lúc trời mà rạng đông
rạng đông...
Bóng người thấp thoáng
cuối đường thanh vắng
bước đều mà quang gánh
nặng vai...
Chơi vơi chơi vơi
gánh lúa chơi vơi
Dân làng mà làng ơi
làng ơi...
Tiếng người ơi ới
qua làn nắng mới
Vui chân đi
tới phiên chợ mai.
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh về Gánh về
Gánh về Gánh về
Rung rinh rung rinh
gánh lúa rung rinh
Cánh đồng mà
xinh xinh rằng xinh
Lão bà tóc trắng
kĩu kịt quang gánh
môi trầu mà
tươi đám cõ xanh.
Rung rinh rung rinh
gánh lúa rung rinh
sức già mà còn nhanh
còn nhanh.
Thóc bà phơi nắng
lúa nhà tôi gánh
Hai vai đem sức
nuôi toàn dân.
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh về Gánh về
Gánh về Gánh về
Đêm qua trăng mơ
sáng khắp thôn quê
Hỡi chàng mà
chàng ơi chàng ơi
Có nàng gánh lúa
quyến tròn thương nhớ
Thương chàng mà
dãi nắng dầm mưa
Đêm qua trăng mơ
thức suốt canh khuya
Hỡi chàng mà
chàng ơi chàng ơi
Sớm ngày mai tới
thóc vàng cơm mới
Đi nuôi dân
gánh một thành hai
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh về Gánh về
Gánh về Gánh về
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh gánh gánh
gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh thóc về...
Gánh về Gánh về
Gánh về Gánh về.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke