HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGÁNH NƯỚC ĐÊM TRĂNG (A) - VIỄN CHÂU
Sương thu lạnh
bao trùm khắp nẻo
trăng đêm nay
dìu dịu cả không gian
tôi với em đi gánh nước
cạnh đình làng
mùi cõ dại
mơ màng trong đêm vắng
Nước giếng trong
giữa đồi cát mịn
ánh nguyệt mờ soi
đôi bóng giao kề
dưới trăng khuya
tôi với em
quảy gánh ra về
giữa không trung
tiếng sáo diều
khoan nhặt
như tiếng hẹn hò
của đôi mảnh tình quê
em trước tôi sau
hai đứa bước mau
đi giữa đường mòn
đôi ta vẫn
lưu luyến nhau
khi đến ngã ba đường
là chỗ chia tay
để trở về xóm nhõ
Cuối năm ấy
tôi phải đi làm ăn nơi
miền rừng sâu núi thẳm
trước khi ra đi
tôi còn căn dặn em rằng
em có thương anh thì em
đừng vội lấy chồng
Tôi sẽ ra đi
miền viễn xứ
quê người vẫn giữ
dạ chờ mong
Gìn lòng
hai chữ nghĩa nhân
yêu ai yêu chỉ
một lần mà thôi
em cười em bảo với tôi
thề có đất trời
em không phụ anh đâu
Đêm sau chờ em
đi gánh nước
tôi đón tại ngã ba đường
dưới rặng mù u
tôi không nói được
nửa câu vì vừa toan
mở lời từ biệt
thì đôi mắt em
đã rưng rưng dòng lệ
tôi vội lấy khăn tay
ra lau nước mắt
và gánh hộ cho em đi
một đỗi đường gọi là
lần cuối cùng
giúp đỡ cho nhau
Khăn tay
tôi cất đem theo
còn in nước mắt
bạn nghèo năm xưa
quê người
dãi nắng dầm mưa
làm sao quên kẻ
sớm trưa đợi chờ.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke