HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD

Danh sách bài hát Karaoke
PHƯỢNG ƠI - THANH SƠN
PHƯỢNG TRÌ - PHẠM DUY
PHƯỢNG YÊU - NHẠC HOA
PHƯỢNG YÊU - PHẠM DUY
PHÚT BAN ĐẦU (2) - PHẠM THƯ SINH
PHÚT BAN ĐẦU - NGUYỄN BÁ NGHIÊM
PHÚT BIỆT LY - NHẠC HOA THÀNH LONG
PHÚT CUỐI - LAM PHƯƠNG
PHÚT GIAO THỪA LÀNG LẼ - ANH QUÂN, HUY TUẤN
PHÚT GIÂY ĐỢI CHỜ - TRẦN HUÂN
PHÚT GIÂY THẦN TIÊN - NHẠC HOA
QUA BẾN NINH KIỀU - NGUYỄN VĂN HIÊN
QUA CẦU GIÓ BAY - DÂN CA QUAN HỌ
QUA CƠN MÊ - TRẦN TRỊNH, NHẬT NGÂN
QUA MIỀN HÀ TIÊN - Y VÂN
QUA NGÕ NHÀ EM - VINH SỬ
QUA SÔNG - PHẠM MINH TUẤN
QUÁN CÓC - VÕ THIỆN THANH
QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG (A) - LOAN THẢO
QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG (B) - LOAN THẢO
QUÁN GẤM ĐẦU LÀNG - GIAO TIÊN, VINH SỬ
QUÁN GIÓ - NHẠC NGOẠI
QUÁN VẮNG XA RỒI - TRẦN MINH PHI
QUẢNG NAM YÊU THƯƠNG - PHAN HUỲNH ĐIỂU


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke