HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBài Học Đầu Tiên
4 3 2 1 Thưa thầy
em đã thuộc bài học
sá ng nay
trong bài giảng
có bụi phấn trắng
bay bay trên tóc thầy
Giọng thầy
như tiếng hát
lời thầy
như bà i thơ
cho em
những ước mơ
tới châ n trời
rộng mở.
Bài học đầu tiên
có bóng hình
núi sông
yêu thương
những cánh đồng
vẽ tiếp đường
cha ông.
Bài học đầu tiên
ấm êm
lời ru củ a mẹ
con cò trắng
bay qua
câu ca dao
ngọt ngào.
Bài học đầ u tiên
em đã thuộc rồi
thầy ơi
là bài ca
yêu tổ quốc
không bao giờ
em quên.
4 3 2 1 Thưa thầy
em đã thuộc bài học
sá ng nay
trong bài giảng
có bụi phấn trắng
bay bay trên tóc thầy
giọng thầy
như tiếng hát
lời thầy
như bà i thơ
cho em
những ước mơ
tới châ n trời
rộng mở.
Bài học đầu tiên
có bóng hình
núi sông
yêu thương
những cánh đồng
vẽ tiếp đường
cha ông.
Bài học đầu tiên
ấm êm
lời ru củ a mẹ
con cò trắng
bay qua
câu ca dao
ngọt ngào.
Bài học đầ u tiên
em đã thuộc rồi
thầy ơi
là bài ca
yêu tổ quốc
không bao giờ
em quên.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke