HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTôi Không Cô Đơn
Tôi không cô đơn
vì anh gian anh dối
Quen cho tôi vay
nhiều cay đắng lâu nay
Tay đan trong tay
xưa tôi đây hay
Lời ái ân vơi đầy
chỉ là cơn gió heo mâỵ
Tôi không cô đơn
vì tôi hay tôi biết
Anh yêu cho vui
bằng ngôn ngữ trên môi
Nên anh xa tôi
nên ai chung đôi
bài toán em xong rồi
phương trình
sau thuộc về tôi
Cô đơn mà chi
cô đơn làm gì
Khi người yêu bỏ ra đi
Không lời thăm hỏi phân trình
Cô đơn mà chi
cô đơn được gì
Khi tình tôi chẳng ra gì
Thêm gầy
theo tuổi Xuân thì
Tôi không cô đơn
mà cô đơn chi nữa
Trăm không thơ anh
còn muôn dấu con tem
Nay đem thơ anh
cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm
nghe mình
không còn cô đơn
Tôi không cô đơn
vì anh gian anh dối
Quen cho tôi vay
nhiều cay đắng lâu nay
Tay đan trong tay
xưa tôi đây hay
Lời ái ân vơi đầy
chỉ là cơn gió heo mâỵ
Tôi không cô đơn
vì tôi hay tôi biết
Anh yêu cho vui
bằng ngôn ngữ trên môi
Nên anh xa tôi
nên ai chung đôi
bài toán em xong rồi
phương trình
sau thuộc về tôi
Cô đơn mà chi
cô đơn làm gì
Khi người yêu bỏ ra đi
Không lời thăm hỏi phân trình
Cô đơn mà chi
cô đơn được gì
Khi tình tôi chẳng ra gì
Thêm gầy
theo tuổi Xuân thì
Trăm không thơ anh
còn muôn dấu con tem
Nay đem thơ anh
cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm
nghe mình
không còn cô đơn


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke