HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChiếc Gậy Trường Sơn
4 3 2 1 Thanh niên quê tôi
làm chiếc gậy
hành quân
đặt cho
tên gọi là
chiếc gậy Trường Sơn
luyện cho đôi chân
vượt đường xa
kh ông m ỏi
luyện cho tinh thần
là chỉ tiến
kh ông lui
gậy trong tay
mồ hôi đ ã bóng
màu gỗ quê hương
mang cả
m ối tình dân
như nh ắn nhủ
những ai l ên đường
mà l ời hứa
với b ao người thân.
Trường Sơn ơi
nơi n úi mờ xa
mà ta chưa qua
có su ối reo
có g ió ngàn cây
có d ốc cao
vực sâu mất lối
mây tr ắng quyện
dưới chân
bước bồi hồi
có n ắng lửa đốt
thiêu vách núi
Ơ ... ơ
Trường Sơn ơi
ta đ ến b ên Người
với g ậy q uê hương.
Trường Sơn ơi
ta đ ã l ên đường
khi lửa tiền phương
đang nhắc ta
gấp b ước
đường xa
khi thù giặc
cướp nước
cháy b ỏng
tr ong lòng ta.
Thanh niên quê tôi
luyện sức thật
dẻo dai
hành quân đêm ngày
cùng súng đạn
nặng vai
người thân yêu trao
gậy Trường Sơn
lê n đ ường
càng sôi trong lòng
bao truyền thống
qu ê hương
đạn bom quân thù
đang v ấy máu
gương sáng trung kiên
bao liệt s ĩ còn đây
như nh ắn nhủ
những ai
l ên đường mà
l ời hứa sắt s on
đừng phai.
Trường Sơn ơi
cho d ẫu hiểm nguy
bền tâm vững chí
trong b ước đi
nghe t iếng đồng quê
nghe gi ó reo
bờ tre gốc lúa
nghe t iếng người
mến thương
vẫn dặn dò:
giữ v ững truyền thống
của đất nước
Ơ ... ơ
Trường Sơn ơi
ta đ ã l ên đường
với g ậy qu ê hương
Trường Sơn ơi
chan ch ứa b ao tình
cho gậy mòn dốc núi
vẫn luôn giữ
t ấm lòng son
sức trẻ
đi cứu nước
vững vàng...
h ơn d ãy Trường Sơn.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke