HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCô Đi Nuôi Dạy Trẻ
4 3 2 1 Mùa xuân
ai đi h ái hoa
mà em
đi nuôi dạy tr ẻ
sao em muốn
đàn em mau khỏ e
sao em muốn
đàn em mau ngoan
hay bở i vì
em quá yêu thương
nhữ ng đôi mô i đ ỏ
nhữ ng đôi m á tròn
em yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương
em yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương
4 3 2 1 Một mai khi em lớ n lên
đừng quên
khi đi nhà tr ẻ
quên cô giáo
người nuôi em khỏ e
quên cô giáo
người chăm em ngoan
quên nhữ ng ngày
cô giáo yêu thương
nhữ ng đôi mô i đ ỏ
nhữ ng đôi m á tròn
cô yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương
cô yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương
4 3 2 1 Một mai khi em lớ n lên
đừng quên
khi đi nhà tr ẻ
quên cô giáo
người nuôi em khỏ e
quên cô giáo
người chăm em ngoan
quên nhữ ng ngày
cô giáo yêu thương
nhữ ng đôi mô i đ ỏ
nhữ ng đôi m á tròn
cô yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương
cô yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương
cô yêu
từng đôi mắt sáng
long lanh
như những giọt sương
long lanh
như những giọt sương


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke