HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCon Kênh Xanh Xanh
4 3 2 1 Con kênh xanh xanh
những chiều
êm ả n ước trôi
Đêm đêm trăng lên
theo dòng
buồm căng gió xuôi
Con kênh xanh xanh
những mùa sen
nở kh ắp nơi
Bao câu tơ duyên
dạt dào
tim ai thắm tươi
Thuyền ai lướt qua
hàng chuối
với bờ kênh
Thuyền ai lướt qua
bông lúa thi ết tha
Tiếng ai hò khoan
v ẳng đưa
những câu tình ca
Ngả nghiêng hàng tràm
vang hoà
tiếng hò xa xa
Chiến khu bừng lên
ấm bao lòng dân
quê tôi
Tiếng ai giã bàng
nhịp nhàng
như tiếng lòng tôi
Con kênh xanh xanh
những chiều
êm ả n ước trôi
Ghi sâu trong tôi
bao ngày tranh đấu
nổi sôi
Con kênh xanh ơi
dập tàn chinh chiến
kh ắp nơi
Bên nhau ta xây
trọn bài tình ca
thắm tươi
4 3 2 1 Con kênh xanh xanh
những chiều
êm ả n ước trôi
Đêm đêm trăng lên
theo dòng
buồm căng gió xuôi
Con kênh xanh xanh
những mùa sen
nở kh ắp nơi
Bao câu tơ duyên
dạt dào
tim ai thắm tươi
Thuyền ai lướt qua
hàng chuối
với bờ kênh
Thuyền ai lướt qua
bông lúa thi ết tha
Tiếng ai hò khoan
v ẳng đưa
những câu tình ca
Ngả nghiêng hàng tràm
vang hoà
tiếng hò xa xa
Chiến khu bừng lên
ấm bao lòng dân
quê tôi
Tiếng ai giã bàng
nhịp nhàng
như tiếng lòng tôi
Con kênh xanh xanh
những chiều
êm ả n ước trôi
Ghi sâu trong tôi
bao ngày tranh đấu
nổi sôi
Con kênh xanh ơi
dập tàn chinh chiến
kh ắp nơi
Bên nhau ta xây
trọn bài tình ca
th ắm tư ơi.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke