HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDĐi Qua Vùng Cỏ Non
4 3 2 1 Đi qua vùng cỏ non
Ng ỡ mùa xuân
đang đến
bâng khuâng
chiều ba mươi
tó c em xa nh màu trời
đi qua vùng lá rơi
n gỡ mùa xuân đang tới
đường rộng nào em đi
đ oá hồng nào trên tay.
Em phải đi
Đ ến nơi dù muộn
cũng phải
nói v ới nhau
nhữ ng dòng sông
đã lâu
không r a được
biển rộng
là những dòng sông
lạc loài muộn phiền
quanh vách núi
như gương
không người soi.
Đi qua vùng nhà em
Khô ng còn em ở đó
bâng quơ
gà cất tiếng gá y trưa
quanh đờ i mình
hay em về những nơi
bạ n bè ta ở đó
còn vượt đèo băng sông
vớ i biển trời mênh mông
như chuyện
đã viế t xong
mà lòng vẫn còn
muốn nó i thêm
nhữ ng giọt nước mắt ai
lăn qua mô i vừa cười
và những được mất
riêng của mình
đời người ai cũng có
hãy cho nhau tình yêu
hã y thương nhau
thật nhiều.
4 3 2 1 Đi qua vườn trẻ chơi
Ng ỡ bầy chim đang hót
ta nghe đời vui hơn
nhữ ng nghĩ suy
mộ t mình.
Đi thăm người mới quen
m ột lần chưa nói hết
chuyện dài
của quê hương
hi ểu nhiều
càng yêu hơn.
Như người
đứng g ác đêm
thầm lặng và đẹp lắm
đất nước ơi
nhữ ng người dân
nước tôi
mang con ti m thời đại
đẹp nhất cuộc sống
vì mọi người
vì đàn em thơ ấy
những bông hoa
của hôm nay
những bông ho a
của ma i sau.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke