HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMai Em Lấy Chồng
4 3 2 1 Còn gì cho nhau
nữa đâu chờ mong
tình yêu còn đây
em đi lấy chồng
hết rồi
kỷ niệm xa xôi
sân trường xác phượng
rơ i rơi
khơi niềm đau đớn
tim nghẹn lời.
Cả một trời yêu
đắng cay mình anh
cuộc vui tàn mau
đau dòng tóc mềm
biết đời đẩ y đày
ngang trái
ân tình không còn êm ái
mối duyên ban đầu
bây giờ nhạt phai
Bạn c ũ trường xưa
vớ i nhau bao tâm tình
ôi đã qua
trong đời người
dòng đời hợp tan
như là mây cuối trời
ôm trọn nỗ i buồn lẻ loi
Trả lại anh yêu
vết thương sầu đau
người ơi hãy quên
yêu đương thuở nào
lấy chồng
s ố phận không may
những ngày xưa
tình thân ái
nhớ em vô vàn
biết tỏ cùng ai.
4 3 2 1 Cả một trời yêu
đắng cay mình anh
cuộc vui tàn mau
đau dòng tóc mềm
biết đời đẩ y đày
ngang trái
ân tình không còn êm ái
mối duyên ban đầu
bây giờ nhạt phai
Bạn c ũ trường xưa
vớ i nhau bao tâm tình
ôi đã qua
trong đời người
dòng đời hợp tan
như là mây cuối trời
ôm trọn nỗ i buồn lẻ loi
Trả lại anh yêu
vết thương sầu đau
người ơi hãy quên
yêu đương thuở nào
lấy chồng
s ố phận không may
những ngày xưa
tình thân ái
nhớ em vô vàn
biết tỏ cùng ai.
Lấy chồng
s ố phận không may
những ngày xưa
tình thân ái
nhớ em vô vàn
biết tỏ cùng ai.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke