HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMàu Hoa Đỏ
4 3 2 1 Có người lính
mùa thu ấy
ra đi từ mái tranh nghèo
có người lính
mùa xuân ấy
ra đi từ đó không về
dòng tên anh khắ c
và o đá núi
mây ngàn
qua bóng cây che
Chiều biên cương
trắ ng tr ời sương núi
mẹ già mỏ i mắt nhìn theo
Việt Nam ơi!
Việt Nam!
núi cao như tình mẹ
bốn mùa tóc bạc
nỗ i thương con
Việt Nam ơi!
Việt Nam!
Ngọ n núi
nơi anh ng ã xuống
rực cháy lên
màu hoa đỏ
phía rừng xa
rực cháy lên
màu hoa đỏ
trước hoàng hôn
4 3 2 1 Có người lính
mùa thu ấy
ra đi từ mái tranh nghèo
có người lính
mùa xuân ấy
ra đi từ đó không về
dòng tên anh
khắ c và o đá núi
mây ngàn
qua bóng cây che
Chiều biên cương
trắ ng tr ời sương núi
mẹ già mỏ i mắt nhìn theo
Việt Nam ơi!
Việt Nam!
Núi cao như tình mẹ
bốn mùa tóc bạc
nỗ i thương con
Việt Nam ơi!
Việt Nam!
Ngọ n núi
nơi anh ng ã xuống
rực cháy lên
màu hoa đỏ
phía rừng xa
rực cháy lên
màu hoa đỏ
trước hoàng hôn.
Việt Nam ơi!
Việt Nam!
Núi cao như tình mẹ
bốn mùa tóc bạc
nỗ i thương con
Việt Nam ơi!
Việt Nam!
Ngọ n núi
nơi anh ng ã xuống
rực cháy lên
màu hoa đỏ
phía rừng xa
rực cháy lên
màu hoa đỏ
trước hoàng hôn.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke