HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh
4 3 2 1 Mùa xuân này
về trên quê ta
khắp đất trời
biể n rộng bao la
cây xanh tươi
ra lá tr ổ hoa
chào mùa xuân
v ề vớ i mọi nhà
Thành phố
Hồ Chí Minh
quê ta đ ã
viết nên
thiên anh hùng ca
thiên anh hùng ca
ngàn năm sáng chói
lưu danh
đến muô n đời
Thành ph ố
Hồ Ch í Minh
năm nay
mùa xuân về
rợ p bón g cờ bay
nướ c thêm trong
dòng sông Bến Nghé
chợ thêm đông
chợ vui Bế n Thành.
Mùa xuân
trên Thành phố
Hồ Chí Minh
quang vinh
ôi đẹ p biế t bao
biết mấ y t ự hào
Sài Gòn ơi
cả nước vẫy chào
cờ sao đang tung
bay cao
qua hết rồi
nhữ ng năm thương đau
xa ba mươi năm
nay đ ã gặp nhau
vui sao
nước mắt lạ i trào.
Mùa xuân
trên Thành phố
Hồ Chí Minh
là mùa xuân
đẹ p nhất...
quê mình.
4 3 2 1 Mùa xuân này
về trên quê ta
khắp đất trời
biể n rộng bao la
cây xanh tươi
ra l á trổ hoa
chào mùa xuân
v ề vớ i mọi nhà
Thành phố
Hồ Chí Minh
quê ta
đ ã viết nên
thiên anh hùng ca
thiên anh hùng ca
ngàn năm sáng chói
lưu danh
đến muô n đời
Thành ph ố
Hồ C hí Minh
năm nay
mùa xuân về
rợ p bón g cờ bay
nướ c thêm trong
dòng sông Bến Nghé
chợ thêm đông
chợ vui Bế n Thành.
Mùa xuân
trên Thành phố
Hồ Chí Minh
quang vinh
ôi đẹ p biế t bao
biết mấ y t ự hào
Sài Gòn ơi
cả nước vẫy chào
cờ sao đang
tung bay cao
qua hết rồi
nhữ ng năm thương đau
xa ba mươi năm
nay đ ã gặp nhau
vui sao
nước mắt lạ i trào.
Mùa xuân
trên Thành phố
Hồ Chí Minh
là mùa xuân
đẹ p nhất...
quê mình.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke