HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDKhúc Nhạc Tình Quê Hương
4 3 2 1 Đ ã biết bao nhiêu lần
anh ngồi ngây ngấ t say
đ ã biết bao nhi êu lần
rồi em nào có hay
qu án nhạc buổi chiều nay
á o anh vàng như nắng
á o em xanh màu trời
là quê hương của anh
ca khúc lạ i cấ t lên
quê hương chìm trong mắ t
quê hương đọng từng lời
thấ m ngọ t tậ n đầu môi
có gì trong mắt em
như hương đồng gi ó nội
c ó gì trong mắt anh
như sóng biể n thì thầm
có gì là em anh
trao đời là tấ t c ả
khú c nhạc tình q uê hương
ơi triền miên êm ả ,
giờ anh về bên em
là giờ đẹp trong ngày
có bè trầm biển c ả
như đ i vào tươ ng lai
4 3 2 1 Đ ã biết bao nhiêu lần
anh ngồi ngây ngấ t say
đ ã biết bao nhi êu lần
rồi em nào có hay
qu án nhạc buổi chiều nay
á o anh vàng như nắng
á o em xanh màu trời
là quê hương của anh
ca khúc lạ i cấ t lên
quê hương chìm trong mắ t
quê hương đọng từng lời
thấ m ngọ t tậ n đầu môi
có gì trong mắt em
như hương đồng gi ó nội
c ó gì trong mắt anh
như sóng biể n thì thầm
có gì là em anh
trao đời là tấ t c ả
khú c nhạc tình q uê hương
ơi triền miên êm ả ,
Giờ anh về bên em
là giờ đẹp trong ngày
có bè trầm biển c ả
như đ i vào tươ ng lai
Giờ anh về bên em
là giờ đẹp trong ngày
có bè trầm biển c ả
như đi và o tươ ng lai.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke