HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDQuê Em Miền Trung Du
4 3 2 1 Quê em
miền trung du
đồng xuôi lúa
xanh rờn
giặc tràn
lên thôn xóm
dâu bờ xanh thắm
nong tằm
chín lứa tơ
không tay người
chăm bón.
Quê em
đồng hoang vu
chiều nay
vắng bóng cờ
giặc tràn lên
đốt phá
anh về thôn cũ
đi diệt thù
giữ quê
lòng dân
đón anh về.
Từ mờ sớm
tinh mơ
anh đi
theo bóng cờ
giữ vững
đồng quê ta
đây bao người
mong ngóng
quân ta đã về
quân ta đã về.
Bao hờn căm
trên nòng súng
đầu lưỡi lê
đi chiếm lại
đồng quê ta
bao lòng dân
đang chờ mong
quân kéo về
phá tan giặc
gìn giữ xóm quê.
4 3 2 1 Quê em
miền trung du
đồng xuôi
lúa xanh rờn
giặc tràn lên
thôn xóm
dâu bờ xanh thắm
nong tằm
chín lứa tơ
không tay người
chăm bón.
Quê em
đồng hoang vu
chiều nay
vắng bóng cờ
giặc tràn
lên đốt phá
anh về thôn cũ
đi diệt thù giữ quê
lòng dân
đón anh về.
Từ mờ sớm
tinh mơ
anh đi
theo bóng cờ
giữ vững
đồng quê ta
đây bao người
mong ngóng
quân ta đã về
quân ta đã về.
Bao hờn căm
trên nòng súng
đầu lưỡi lê
đi chiếm lại
đồng quê ta
bao lòng dân
đang chờ mong
quân kéo về
phá tan giặc
gìn giữ xóm quê.
phá tan giặc
gìn giữ xóm quê.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke