HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDRạng Đông Trên Quê Hương Việt Nam
4 3 2 1 Trên đồi núi
anh đi qua
hoa mai nở
trong rừng già
trên đường về
quê hương ta
tiếng pháo vang
bên làng xa
A! bóng cây nêu
đầu đình
thuở xa xôi
với bước chân
đi về
tuổi thơ vui
quê hương ơi
hãy hát vang lên
lời chúc
Tổ quốc đẹp giàu
cho bao nhiêu
nước mắt yêu thương
nhỏ xuống thành suối
ngọt ngào
Trên đò
mấy anh đi qua
con sông nhỏ
trôi hiền hòa
trong vườn cà
đang ra hoa
cánh bướm xuân
múa mừng ta
A tiếng ru trưa
theo ngọn cỏ
đong đưa
hỡi cô em
láng giềng
thuở xa xưa
đây nhang thơm
với nến yêu thương
hãy thắp
từng nấm mộ sầu
cho mai đây ta
hát reo vui
mừng sống lại
những ngày đầu
Chờ rạng đông
đêm dài Việt Nam
chờ bình minh
trong hồn rực sáng
chim trắng về
nở muôn đóa hoa
rừng lúa chín
mừng anh em
mừng đất nước
qua rồi đêm đen
Trên đồng lúa
anh đi qua
bóng trâu xanh
vui ngoài đồng
trên đường phố
anh đi qua
có áo mới
tươi bên đời ta
A nắng mới
trên con tàu biển
thênh thang
tiếng mái reo
trên đồi núi
khai hoang
Hôm nay ta đã thấy
yêu thương
vừa thức dậy
với tình người
hôm nay ta đã thấy
quê hương đổ nát
rực sáng mặt trời.
4 3 2 1 Trên đồi núi
anh đi qua
hoa mai nở
trong rừng già
trên đường về
quê hương ta
tiếng pháo vang
bên làng x a
A bóng cây nêu
đầu đình
thuở xa xôi
với bước chân
đi về
Tuổi thơ vui
quê hương ơi
hãy hát vang lên
lời chúc
Tổ quốc đẹp giàu
cho bao nhiêu
nước mắt yêu thương
nhỏ xuống
thành suối ngọt ngào
Trên đò
mấy anh đi qua
con sông nhỏ
trôi hiền hòa
trong vườn cà
đang ra hoa
cánh bướm xuân
múa mừng ta
A tiếng ru trưa
theo ngọn cỏ
đong đưa
hỡi cô em láng giềng
thuở xa xưa
đây nhang thơm
với nến yêu thương
hãy thắp từng
nấm mộ sầu
cho mai đây
ta hát reo vui
mừng sống lại
những ngày đầu
Chờ rạng đông
đêm dài Việt Nam
chờ bình minh
trong hồn rực sáng
chim trắng về
nở muôn đóa hoa
rừng lúa chín
mừng anh em
mừng đất nước
qua rồi đêm đen
Trên đồng lúa
anh đi qua
bóng trâu xanh
vui ngoài đồng
trên đường phố
anh đi qua
có áo mới tươi
bên đời ta
A nắng mới trên
con tàu biển
thênh thang
tiếng mái reo
trên đồi núi
khai hoang
hôm nay
ta đã thấy
yêu thương
vừa thức dậy
với tình người
hôm nay
ta đã thấy
quê hương đổ nát


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke