HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó
4 3 2 1 Trông vời lư ng núi
Khuổi Nậm rì rào
núi cao tầ ng mây
chiều nay tiế ng ai
lư ợn về trên l ư n g đèo
kể rằng Ng ườ i về đây
nhà in lư ng đ á
Người về quê ta
tấm áo chàm
tình thương qu ê nhà.
Ơ ơ ơ rừng
Pắc B ó qu ê ta
nh ớ rừng xư a
ôm bó ng Người
bướ c châ n Người đi
đất cũng dời the o
the o Người
Ngườ i về rừng núi
b ó ng Người
vì sao tro ng sáng
bó ng đa Tân Trào
đọng lời thiế t tha
nắ ng in Ba Đình
còn nghẹn lòng ta
suối reo
dưới chân Người qua
đất rung tiếng ca
nở hoa tháng Tám
Khuổi Nậm còn reo
nhịp theo
mong nhớ
ớ ơ ơ Người.
4 3 2 1 Nương đồi bá t ngát
gió ngàn vờn bay
nắng chiều rồ i đây
lặng nghe sá o ai
ba y dập dì u trê n đèo
kể rằng Ngườ i cò n đây
Người cao hơ n n úi
tưởng chừng trông theo
bóng dáng Người
còn in trê n đèo.
Ơ bản Pắc Bó
qu ê ta
mấ y mùa qu a
nghe tiế ng Người
sắ n vươ n đồi xưa
lú a ngập và ng đô i bờ
Ngườ i về chỉ lối
the o Người
ngày mai tươ i sáng
bá t cơm mong chờ
người già ướ c mơ
lí u lo i tờ
môi đọng trẻ thơ
Bác ơi tóc sương bạc phơ
núi cao suối sâu
thủ đô yêu dấu
Khuổi Nậm còn vang
lời ca mong nhớ
ớ ơ ơ Người.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke