HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTình Mẹ (Ngọc Sơn)
4 3 2 1 Hò ơ ơ ớ ơ ơ ớ ơ
Gió mùa thu
mẹ ru con ng ủ
năm canh dài
thức đ ủ vừa năm
nuôi con khôn lớn
nên người
con đi xa đ ể
Hò ơ H ò ơ ớ ơ ơ
con đi xa đ ể
mẹ già n h ớ mong
4 3 2 1 Trở về là ng quê
bao tháng năm
xa xô i c ách biệt
trên từng l ối mòn
hàng tre xưa
nay đã gi à nua
tìm lại mẹ yêu
nơi làng quê
tháng năm ngóng chờ
mong người con
đ ã lâ u lắm rồi
không về thăm mẹ
già nơi chốn xưa
Ngược dòng thờ i gian
bao dấu yêu
thơ ngâ y tr ở về
nhớ hoài nă m nào
mẹ gian nan
giãi nắng dầ m sương
nhọc nhằn chăm lo
cho đàn con
miếng ăn giấc ng ủ
từng đêm
những kh i gi ó về
bên nhà tranh nghèo
ấm êm tình thương
à à ơi
tiếng võ ng đong đưa
chiều mưa
mẹ ru con ngủ
con hỡi
con ngủ cho ngoan
Ngọt ngào tiếng ru
ầu ơ
như vẫ n còn đây
trong lòng con
giờ này mẹ ơi
biế t tìm mẹ ở đâu
Hỏi từng b ờ đê
g ió h iu hiu
mẹ tôi đâu rồi
mái tranh i m lìm
nhìn hàng cây
ngơ ngác buồ n thiu
mẹ hiền yêu ơi
suốt đời con
mãi luôn khắc ghi
ơn mẹ cha
mãi khô ng x óa nhòa
tháng năm êm đềm
sống bên mẹ hiền
4 3 2 1 ngược dòng thờ i gian
bao dấu yêu
thơ ng ây tr ở về
nhớ hoài nă m nào
mẹ gian nan
giãi nắng dầ m sương
nhọc nhằn chăm lo
cho đàn con
miếng ăn
giấc ng ủ từng đêm
những kh i g ió về
bên nhà tranh nghèo
ấm êm tình thương
à à ơ i
tiếng võ ng đong đưa
chiều mưa
mẹ ru con ngủ
con hỡi
con ngủ cho ngoan
Ngọt ngào tiếng ru
ầu ơ
như vẫ n còn đây
trong lòng con
giờ này mẹ ơi
biế t tìm mẹ ở đâu
Hỏi từng b ờ đê
gi ó hi u hiu
mẹ tôi đâu rồi
mái tranh i m lìm
nhìn hàng cây
ngơ ngác bu ồn thiu
mẹ hiền yêu ơi
suốt đời con
mãi luôn khắc ghi
ơn mẹ cha
mãi khô ng x óa nhoà
tháng năm êm đềm
sống bên mẹ hiền
mẹ hiền yêu ơi
suốt đời con
mãi luôn khắc ghi
ơn mẹ cha
mãi không x ó a nhòa
tháng năm êm đềm
sống bên mẹ hiền
mẹ hiền yêu ơi
suốt đời con
mãi luôn khắc ghi
ơn mẹ cha
mãi không x ó a nhòa
tháng năm êm đềm
sống bên mẹ hiền.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke